acidentetenente3 [Após capotamento Tenente do exército morre]